O systemie EASTIN

2016-10-27    Spotkanie nt. systemu EASTIN

W czwartek, 27 października 2016r.  odbyło się spotkanie organizowane przez sekcję eZdrowie-życie bez barier, działającą przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Dotyczyło ono EASTIN – Europejskiej sieci informacji o technologiach rozwiązujących problemy ciężkiej niepełnosprawności i autonomii (European Assistive Technology Information Network – www.eastin.eu).

Chociaż od wielu lat istnieje gotowy do użycia polski interfejs w tym systemie, to ze strony polskiej nie podjęto stosownych działań, co objawia się brakiem opisów polskich produktów w systemie EASTIN. Jak wynika z informacji zawartych na stronie www.eastin.eu kluczem do korzystania z systemu jest wystawienie przez konkretne państwo swojego reprezentanta narodowego, czyli instytucji zajmującej się wprowadzaniem stosownych danych do systemu i biorącej odpowiedzialność za ich bieżącą konserwację i aktualność. Dane te w postaci opisów produktów zamieszczane są w języku narodowym oraz w języku angielskim. Dane te są ważne dla praktycznie każdej rodziny w naszym kraju, albowiem wszyscy się starzejemy i kiedyś rozwiązania wspomagające stają się przedmiotem uwagi każdego z nas. A szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych i ich rodzin, polskich producentów, kadry rehabilitacyjnej itd.

Sekcja eZdrowie PTI podjęła inicjatywę zmierzającą do włączenia się Polski do sieci europejskiej. Na spotkaniu pomysłodawca tej inicjatywy kol. Krzysztof Markiewicz zaprezentował system EASTIN, przedstawił warunki przystąpienia do EASTIN oraz zapoznał uczestników ze strategią tej sieci informacji. Oto wnioski z dyskusji, która miała miejsce podczas spotkania:

  1. Wszyscy uczestnicy spotkania uznali, że przedstawiony system EASTIN jest bardzo ważny i użyteczny, chociażby ze względu na zgromadzoną informację o ok. 70 tys. produktów dobrą funkcjonalność wyszukiwarki, w tym zastosowane klasyfikacje ISO i ICF, wszystko w językach UE.
  2. Celowe jest powołanie polskiego instytucjonalnego przedstawiciela współpracującego z EASTIN w zakresie wprowadzania i aktualizacji danych w języku polskim i angielskim o polskich produktach wspomagających, zgodnie z wymaganiami EASTIN oraz w zakresie rozwijanie funkcjonalności systemu EASTIN. a/ Postulowanym przedstawicielem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). b/ Mocno akcentowano dostępność, zrozumiałość danych prezentowanych w bazie EASTIN c/ Proponowano dodatkowe funkcjonalności EASTIN-u: innowacyjne moduły ,,zapytaj eksperta”, formularz z zapytaniem, czat, możliwość rozmowy wideo osoby głuchej z pomocą tłumacza. d/ Merytoryczna rola PTI w rozwijaniu funkcjonalności systemu EASTIN.
  3. Dla skutecznego działania potrzebna jest szeroko rozumiana popularyzacja EASTIN (np. poprzez szkolenia z użytkowania wyszukiwarki), zwłaszcza w środowisku osób niepełnosprawnych, kadry medycznej i rehabilitacyjnej, kadry dydaktycznej szkół i uczelni, kadry socjalnej, biznesu i producentów/dystrybutorów sprzętu wspomagającego.
  4. Wskazano na potrzebę materialnego wsparcia projektów (studenckich) z zakresu technologii wspomagających, np. w postaci startupów, wymiany idei, kontaktów.
  5. Konieczne jest wsparcie polskiego biznesu, międzyresortowe wsparcie, rekomendacje m.in. MZ, MR, NFZ, MRPiPS. Jest to w interesie publicznym albowiem środki zainwestowane w polskie zasoby EASTIN mogą zaowocować obniżeniem kosztów ZUS, PFRON, MZ itp.
  6. Wskazano na dominujący na polskim rynku model wyłączności sprzedaży obcych produktów przy znikomej liczbie polskich wyrobów. Ceny produktów oferowanych w Polsce bywają wyższe nawet o 30% od cen tych samych produktów w innych krajach. Porównywarka cen w EASTIN pozwoliłaby monitorować takie praktyki. Wyszukiwarka może być przydatna przy przetargach i zamówieniach publicznych.
  7. Wymagają rozpoznania kwestie popularyzacji EASTIN w innych krajach stowarzyszonych oraz statystyk obrazujących wykorzystanie funkcjonalności EASTIN.
  8. Wskazano inne rozwiązania i inicjatywy, w tym np.: amerykański serwis AbleData, polską bazę produktów medycznych Medical Equipment  (przedsięwzięcie prywatne)   oraz inicjatywy globalne:  GATE (Global Cooperation on Assistive Technology,  czy  International Alliance of Assistive Technology Information Providers .

Prezentacja o systemie EASTIN

Krzysztof Markiewicz, Małgorzata Piątkowska