O nas

Sekcja eZdrowie-życie bez barier

Sekcja została powołana uchwałą Zarządu Głównego nr 088-XII-16 z dnia 02.04.2016 r.

Celem działania sekcji jest poprawa jakości życia każdego człowieka we wszystkich sferach życia społecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych i innych osób z problemami zdrowotnymi, jak i z ograniczonym dostępem do edukacji, rehabilitacji, rynku pracy itd.

Jesteśmy przekonani o tym, że wykorzystanie technologii informatycznych może w znaczący sposób poprawić jakość życia tych osób, ich codzienne funkcjonowanie i bezpieczeństwo, umożliwić edukację i pracę, a tym samym uczynić ich samodzielnymi społecznie i ekonomicznie obywatelami.

Cele pragniemy osiągać między innymi poprzez:

1. wymianę doświadczeń i łączenie specjalistów z różnych dziedzin i środowisk,

2. wprowadzanie zmian w otoczeniu poprzez rzecznictwo, aby można było skuteczniej przyczyniać się do poprawy jakości życia człowieka,

3. popularyzowanie idei szeroko rozumianej dostępności dla wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie, rodzaj ograniczeń zdrowotnych itd.,

4. rozpoznawanie i popularyzowanie dostępnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także dla każdego człowieka, który doświadcza problemów zdrowotnych, czy też barier we wszystkich sferach życia społecznego,

5. świadczenie usług eksperckich,

6. inicjowanie i realizację projektów (m.in badawczo-rozwojowych),

7. inicjowanie tworzenia nowych rozwiązań zgodnie z potrzebami społecznymi i ich wdrażanie oraz udostępnianie,

8. stworzenie forum nt. standardów (np. wspólne modele reprezentacji danych),

9. prowadzenie m.in list dyskusyjnych pozwalających na wymianę informacji, doświadczeń.

 

Zarząd Sekcji

Katarzyna Kaczmarek-Majer – Przewodnicząca Zarządu

Beata Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Małgorzata Konecka – Sekretarz Zarządu

Mirosław Abramowicz – Członek Zarządu

Andrzej Bochacz – Członek Zarządu

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji eZdrowie-życie bez barier

 

Jak zostać Członkiem Sekcji

Wniosek o przyjęcie do Sekcji

 

Jak zrezygnować z bycia Członkiem Sekcji

Wniosek o usunięcie z Sekcji